top of page

Titel: Love All

P1011659.jpeg

Älska alla - Denna titel är självförklarande i den meningen att vi borde respektera och älska våra medmänniskor (tillsammans med miljön och dess art). Detta konstverk ger ett element av erkännande som anger den kapacitet vi måste ha till varandra oavsett ras, färg, anor, ursprungsort, medborgarskap, etniskt ursprung, trosbekännelse (religion), funktionshinder, ålder, kön eller kön, sexuell läggning , Könsidentitet eller könsuttryck.  

 

Färgernas uttrycklighet betecknar föreställningen om våra variationer i världen.

Jag växte upp i en familjemiljö som främjade jämlikhet, tolerans och öppet sinne för alla. Det är det enda sättet till fred och acceptans. Det finns skönhet i oss alla.  

 

Att ha rena linjer för att skilja varje person inom en kvadratisk sektion kan inte ses som hur olika vi är från en plats till en annan över hela världens storhet. Men att ha mångfalden av färger inom dessa individer på en enda duk visar att vi alla är en del av en mycket större bild.

Love All - Denna målning slutfördes för att vara medveten om den kärlek vi måste ha för varandra.

Bredd: 36 tum / 91,44 centimeter

Höjd: 48 tum / 121,92 centimeter

Djup: 1,5  tum / 3,81 centimeter

Akryl & sprayfärg på  Galleri inslagna Heavy Duty Canvas

bottom of page